Đệm Bông Gấm Elective

Hỗ trợ mua hàng
0987955847 / 0988 946 041
Mã SP: G04, G05

Bảng giá

Sản phẩm Kích thước (cm) Đơn giá VNĐ
Đệm Bông Gấm Elective
120 -190 Liên hệ Liên hệ
140 - 190 Liên hệ Liên hệ
150 - 190 Liên hệ Liên hệ
160-200 Liên hệ Liên hệ
180-200 Liên hệ Liên hệ
200-220 Liên hệ Liên hệ

Bảng giá

Sản phẩm Kích thước (cm) Đơn giá VNĐ
Đệm bông gấm 5cm
100*190 2.030.000 đ
120*190 2.220.000 đ
140*190 2.530.000 đ
150*190 2.700.000 đ
160*200 2.910.000 đ
180*200 3.190.000 đ
200*220 3.830.000 đ
Đệm bông gấm 9cm
100*190 2.390.000 đ
120*190 2.755.000 đ
140*190 3.120.000 đ
150*190 3.355.000 đ
160*200 3.620.000 đ
180*200 4.025.000 đ
200*220 4.840.000 đ
Đệm bông gấm 14cm
120*190 3.765.000 đ
140*190 4.270.000 đ
150*190 4.620.000 đ
160*200 5.070.000 đ
180*200 5.650.000 đ
200*220 6.760.000 đ
Lên trên